Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Dan Alih Kerajaan

No. Sebutharga : IYRES 51:2/2021              
                               

Kementerian / Jabatan :     

___________________________

___________________________

___________________________

                                                                                   

  1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut :

BIL

KETERANGAN ASET

NO PENDAFTARAN KENDERAAN

 

KUANTITI

 

HARGA SIMPANAN

1.

KERETA JENIS : HONDA ACCORD 2.4L I-VYEC (A)

W 4565 X

1 BUAH

RM 40,000.00

           

  1. Aset boleh dilihat pada 24 Mac 2021 (Rabu) dan hingga 2 April 2021 (Jumaat) di antara jam 2.30 petang hingga 5.00 petang di Basement 2, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya. Klik di sini untuk SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA.
  1. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.
  1. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebutharga IYRES 51:2/2021 dan dihantar serahan tangan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di alamat :

 

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IYRES)

ARAS 10, MENARA KBS, NO. 27 PERSIARAN PERDANA,

PRESINT 4, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

62570 PUTRAJAYA

(Urusan temujanji boleh berhubung ditalian 03-8871 3336)

Tarikh tutup sebutharga pada 2 April 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.