Piagam Pelanggan IYRES

Kami beriltizam untuk memastikan
  1.
Setiap pelanggan mendapat layanan yang adil, mesra dan saksama semasa mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan;
  2.
Setiap pelanggan mendapat penjelasan lanjut berserta maklumat terkini mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan;
  3.
Setiap pelanggan menerima khidmat nasihat dan perundingan berkaitan  penyelidikan daripada penyelidik yang berpengalaman serta terlatih ;
  4.
Segala urusan pentadbiran dan perkhidmatan akan dikendalikan dengan cekap, amanah dan diselesaikan dalam masa yang dipersetujui bersama.