Pelan Strategik: Edisi 3, Sept 2008

Tajuk:      Edisi 3, Sept 2008
Kategori:      2008
BookID:      34
Pengarang:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      206
Number of pages:      8
Bahasa:      Not specified
Price:      0.00
Penilaian:      0 
Imej:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

Edisi 3 - Sept 2008 : Bagi keluaran edisi 3 kali ini mengenai Suara Belia. Melalui suara, pendapat dan perjuangan generasi muda yang lahir daripada golongan cendiakawan mampu diterima dan didengari oleh rakyat. Ini bagi membuktikan bahawa generasi muda mampu menjadi pencetus kepada ideologi dan semangat baru. Melalui pecambahan idea-idea berterusan daripada golongan belia amatlah penting bagi membantu kerajaan dalam melaksanakan dasar dan perancangan untuk pembagunan dan kesejahteraan rakyat.
Muat turun


Reviews