Pelan Strategik: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 11 : 2014

Tajuk:      Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 11 : 2014
Kategori:      Jurnal
BookID:      27
Pengarang:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      411
Number of pages:      0
Bahasa:      Not specified
Price:      20.00
Penilaian:      0 
Imej:      cover
Description:     

Malaysia Journal of Youth Studies Jilid 11: 2014, memaparkan koleksi artikel hasil dapatan kajian dan penulisan ahli akademik yang telah membuat penyeldikan mengkhususkan kepada pembangunan belia secara menyeluruh. Sebanyak 13 penulisan artikel hasil daripada kajian pembangunan belia yang telah dibuat dimuatkan di dalam jurnal jilid 11 ini.

Sila emel kepada malaysianyouth@iyres.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Gagasan 1Malaysia dan Penggunaan Media dalam kalangan Belia
Amini Amir Abdullah,Fahmi Azar Mistar & Hanina Halimatusaadiah Hamsan.
Profil Kesejahteraan Psikologi Golongan Belia
Zainal Madon,Haslee Sharil Abdullah & Mohamad Ibrani Shahrimin Adam Assim
The Relationship between Work Social Support and Work-life Balance in Hotel Industry
Fatahyah Yahya & Justina Yap Yen Ying
Factors Influencing the Practices of Green Food Consumption among Generation Y of Chinese in Negeri Sembilan
Lam Siok Li & Zuroni Md Jusoh
Sikap dan Persepsi Peserta terhadap Program Anugerah Remaja Perdana Anjuran Rakan Muda, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
Yamin Yaccob,Mohd.Ibrani Shahrimin Adam Assim & Sarjit S.Gill
Kelestarian Istilah Teknologi Berbahasa Melayu dalam Kursus Kemahiran Teknikal di Institut Kemahiran Belia Negara
Adenan Ayob
Penerimaan dan Penglibatan Belia Sarawak terhadap Gagasan 1Malaysia
Zulkhairi Zainal,Sarjit S.Gill & Ahmad Tarmizi Talib
Kemiskinan dari Perspektif Gender di Lembah Bujang, Kedah
Liyana Romli & Nor Hafizah Selamat

Peranan Golongan Muda dalam Perubahan Agama Masyarakat Murut Tahol, di Sabah
Abdul Hakim Mohad,Ahmad Tarmizi Talib & Fatahyah Yahya

Interaksi Sosial Belia Islam Komuniti Penan di Bintulu, Sarawak
Ahmad Nasir Mohd Yusoff

Pendekatan Didikan dan Asuhan dalam kalangan Belia
Khazriyati sallehuddin & Heather Winskel
Information and Communication Technology (ICT) among Ethnic Minorities Communities in Peninsular Malaysia
Choo Yeong Khong, Sarjit S.Gill & Ahamad Tarmizi Talib
Pengetahuan Belia terhadap Nilai-Nilai Murni dalam Membentuk Masyarakat Progresif di Selangor
Wan Nor Azilawanie Tun Ismail,Adlina Ab.Halim, Zarina Muhammad & Lee Yok Fee

Reviews