Pelan Strategik: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 10 : 2014

Tajuk:      Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 10 : 2014
Kategori:      Jurnal
BookID:      26
Pengarang:      IYRES
ISBN-10(13):      410
Number of pages:      0
Bahasa:      Not specified
Price:      20.00
Penilaian:      0 
Imej:      cover
Description:     

Malaysia Journal of Youth Studies Jilid 10: 2014, memaparkan koleksi artikel hasil dapatan kajian dan penulisan ahli akademik yang telah membuat penyeldikan mengkhususkan kepada pembangunan belia secara menyeluruh. Sebanyak 7 penulisan artikel hasil daripada kajian pembangunan belia yang telah dibuat dimuatkan di dalam jurnal jilid 10 ini.

Sila emel kepada malaysianyouth@iyres.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kefahaman Belia Mengenai Gagasan 1Malaysia
Amini Amir Abdullah & Hanina Halimatusaadiah Hamsan.
Persepsi dan Penerimaan Belia Sabah terhadap Gagasan 1Malaysia
Mohd Rahimi Ramli,Sarjit S.Gill & Ahmad Tarmizi Talib.
Kepercayaan, Motivasi dan Niat Sukarelawan Belia terhadap Aktiviti Sukarela di Malaysia.
Siti Raba'ah Hamzah,Turiman Suandi,Ismi Arif Ismail & Azimi Hamzah.
Risk Taking Behavior and Depression among School Based Youth in Malaysia
Choon Min Wai & Mansor Abu Talib.
Isu dan Cabaran Penerima Komputer 1Malaysia
Lee Kuaok Tiung, Mohd Safwan Sawi,Siti Suriani Othman & Liana Mat Nayan.
Nurturing the Youth or Democracy in Malaysia Political System.
Noor Sulastry Yurni Ahmad & Chew Piin Huann.
Sikap Muallaf Remaja Cina terhadap Pembelajaran dan Pengurusan Jenazah.
Abu Dardaa Mohamad,Razaleigh Muhamat @ Kawangit & Ahmad Tarmizi Talib.
 

Reviews