Pelan Strategik: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 9 : 2013

Tajuk:      Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 9 : 2013
Kategori:      Jurnal
BookID:      25
Pengarang:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      409
Number of pages:      0
Bahasa:      Not specified
Price:      20.00
Penilaian:      0 
Imej:      cover
Description:     

Malaysia Journal of Youth Studies Jilid 9: 2013, memaparkan koleksi artikel hasil dapatan kajian dan penulisan ahli akademik yang telah membuat penyeldikan mengkhususkan kepada pembangunan belia secara menyeluruh. Sebanyak 7 penulisan artikel hasil daripada kajian pembangunan belia yang telah dibuat dimuatkan di dalam jurnal jilid Kelapan ini.

Sila emel kepada malaysianyouth@ippbm.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Determinats of Financial Capability among Young Employees in Malaysia
Nurul Farhana Zakaria, Mohamad Fazli Sabri,MohdaAmim Othman,Husniyah Abdul Rahim & Afida Mastura Muhammad Arif
The Influence of Financial Knowledge,Financial Practices and Self-Esteem on Money Management Skills of Young Adults
Teo Tze Jen,Mohammad Fazli Sabri,Husniyah Abd Rahim,Mohd Amim Othman & Afida Mastura Muhammad Arif
Tekad Keusahawanan Tani dalam Kalangan Belia Pelajar Pertanian Sekolah Menengah
Mohd Zailani Ibrahim,Ramlah Hamzah & Mohd Ibrahim Nazri
Pemahaman dan Penghayatan Rukun Negara dalam kalangan Belia Bandar di Semenanjung Malaysia
Rohaizahtulamni Radzlan,Sarjit S.Gill & Ahmad Tarmizi Talib
Kepuasan Kerja dalam kalangan Pensyarah Unit Agama Jabatan Pengajian Am Di Politeknik KPTM Zon Utara dan Tengah
Nor Hayati Fatmi Talib, Marzuki Sepiaail,Ahmad Tarmizi Talib, Bani Hidayat Mohd Shafie & Jamil Ahmad
Toleransi Sosio-Agama di Sabah dan Sarawak
A.Tarmizi Talib, Sarjit S.Gill,Zaid Ahmad,Jayum A.Jawan & Nur Ayuni Isa
Hubungan Pendidikan Keagamaan oleh Ibu Bapa dan Pertautan Rakan Sebaya dengan Akhlak Belia di Institusi Pengajian Tinggi awam Terpilih di Malaysia
Rohana Tan,Norhasni Zainal abiddin,Azimi Hamzah & Fathiyah mohd Fakhrudin
Persepsi Belia terhadap Parti Politik dan Tahap Penglibatan Politik di Selangor
Rohana Tan,Norhasni Zainal abiddin,Azimi Hamzah & Fathiyah mohd Fakhrudin
Universals and Particularism English Youth Work
SIMON BRADFORD
Mat Rempit dan Tingkah Laku Agresif: Kajian Kes Di Pulau Pinang,Malaysia
ZALMIZY HUSSIN

Reviews