Pelan Strategik: Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 8 : 2013

Tajuk:      Malaysian Journal Of Youth Studies, Jilid 8 : 2013
Kategori:      Jurnal
BookID:      24
Pengarang:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      ISSN 2180-1649
Number of pages:      232
Bahasa:      Not specified
Price:      20.00
Penilaian:      0 
Imej:      cover
Description:     

Malaysia Journal of Youth Studies Jilid 8: 2013, memaparkan koleksi artikel hasil dapatan kajian dan penulisan ahli akademik yang telah membuat penyeldikan mengkhususkan kepada pembangunan belia secara menyeluruh. Sebanyak 8 penulisan artikel hasil daripada kajian pembangunan belia yang telah dibuat dimuatkan di dalam jurnal jilid Kelapan ini.

Sila emel kepada malaysianyouth@ippbm.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Penghayatan dan Kesedaran Patriotisme dalam kalangan Pelatih Program Latihan Khidmat Negara
Mohd Hairul Anuar Razak,Jayum A.Jawan,Adlina Abd HAlim, Mohd Mahadee Ismail & Siti Aishah Misri
Pemahaman dan Persepsi Mahasiswa terhadap Nilai Aspirasi 1 Malaysia
Charanjit Kauur,Nor Azlili Hassan,Norazilah Buhari & Nazirah Ismail
Social Competence in Emerging Adults
Ang Chin Siang,Mansor Abu Talib & Tan Jo Pei
Toward Banchmarking Youth Engagement with Adults in the Malaysian Youth Service through Cross-National Research
Steven Eric Krauss,Adriana Ortega,Haslinda Abdullah,Azimi Hamzah,Turiman Suandi,Ismi Ariff Ismail & Nobaya Ahmad
Manefestasi Pendidikan Sivik dalam kalangan Alumni Program Latihan Khidmat Negara
Mohd.Mahadee Ismail & Mansor Mohd Noor.
Disagreement:Discrepancy of Coping Mechanisms Between Single And Married Malaysian Youth
Kuang Ching Hei,Ngeow Yeok Meng & Wong Ngan Ling
Tingkah Laku Hedonistik dalam Kalangan Belia di Institusi Pengajian Tinngi
Siti Raba'ah Hamzah,Turiman Suandi,Azimi Hamzah & Ezhar Tamam
Terapi Seni dalam Kaunseling Pelajar Pintar dan Berbakat
Rafidah Kastawi & Noriah Mohd Ishak
Stress and Mental Health Problem on Secondary School Student in Sabah
BALAN RATHAKRISHNAN & ALFRED CHAN
Kecenderungan Melayari Internet dalam kalangan Remaja India Muslim di Kuala Lumpur
RAZALEIGH MUHAMAT & KAWANGIT &AHMAD TARMIZI TALIB
 Behavioral Factors Influencing Usage of Rural Library Services Among Youth in Malaysia
FARAH ADILA ABDULLAH, SITI ZOBIDAH OMAR, JUSANG BOLONG, JEFFREY LAWRENCE D’SILVA & HAYROL AZRIL MOHAMED SHAFFRIL
Memartabatkan Bahasa Melayu melalui Pendidikan dan Mendepani Cabaran Globalisasi
MOHD RASHID MOHD IDRIS

Reviews