Pelan Strategik: Malaysian Journal of Youth Studies,Volume 7 : 2012

Tajuk:      Malaysian Journal of Youth Studies,Volume 7 : 2012
Kategori:      Jurnal
BookID:      23
Pengarang:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      ISSN 2180-1649
Number of pages:      0
Bahasa:      Not specified
Price:      20.00
Penilaian:      0 
Imej:      cover
Description:     

JURNAL PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIABil. 7 2012 menghimpunkan koleksi artikel bersifat akademik yang menyentuh pelbagai isu dalam wacana pembangunan belia. Jurnal ini merupakan penerbitan dwitahunan IPPBM bagi melebarluaskan fungsi dan peranan sebagai sebuah pusat penyelidikan serantau yang terkenal berasaskan penyelidikan berkaitan pembangunan generasi muda.

Sila emel kepada malaysianyouth@ippbm.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

The Impact Social - Networking Facebook to Users: Benefit or Harm?
Mohd Aliff Mohd Nawi & Mohd Isa Hamzah
Kecerdasaan Spiritual dan Cara Gaya Kepimpinan dalam kalangan Pemimpin Remaja di Malaysia
Mohamad Naqiuddin Dahamat Azam, Mariani Mansor & Siti Nor Yaacob
Gagasan 1Malaysia dan Implikasinya terhadap Pehubungan Antara Etnik
A.Tarmizi Talib,Sarjit S.Gill,Jayun A.Jawan,Zaid Ahmad & Nur Ayuni Isa
Sikap Kesukaan dan Keyakinan Belia Universiti terhadap Penggunaan Multimedia
Adenan Ayob
Kaedah Promosi dalam Program Rakan Muda Wawasan Desa
Ezhar Tamam & Shariffah Mamat
Kebolehpasaran Graduan IPT Tempatan: Penilaian dari Perspektif Majikan
Abd Hair Awang,Ishak Yusof,Arawati Agus & Zafir Mohd Makhbul
Keberkesanan Pertubuhan Belia dalam Menyemai Jati Diri Islam
Mohd Isa Hamzah,Mohd Aliff Mohd Nawi,Nurul Pasihah Hassan & Siti Syazwani Salleh
Jangkaan Pelaburan bagi Belia Institusi Pengajian Tinggi
Kanmani Subramaniam,Mohamad Fazli Sabri & Husniyah Abdul Rahim
Relationship Between Emotional Intelligence and The Big Five in Youths
Hari Krishnan Andi
 

Reviews