Pelan Strategik: Belia Tidak Berpersatuan

Tajuk:      Belia Tidak Berpersatuan
Kategori:      Penerbitan IYRES
BookID:      61
Pengarang:      IYRES , IYRES
ISBN-10(13):      978-983-42292-0-7
Number of pages:      323
Bahasa:      Not specified
Price:      0.00
Penilaian:      0 
Imej:      cover
Description:     

Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan Malaysia amat menghargai peranan dan sumbangan belia di dalam arus pembangunan negara. Sesungguhnya golongan belia merupakan aset yang terpenting kepada Negara dan mereka inilah yang akan terus menerajui pembangunan negara di masa yang akan datang. Secara umumnya, belia merupakan golongan yang sentiasa aktif dan penuh dengan idea-idea yang baru dan inilah yang diperlukan oleh negara untuk mencapai apa yang direalisasikan selama ini.

     Oleh itu, amat penting bagi kerajaan untuk membentuk dan melatih mereka untuk menjadi pewaris negara bagi membolehkan mereka berkebolehan, berkemampuan serta memberi sumbangan kepada negara. Untuk merealisasikan hasrat yang murni itu, Kementerian Belia dan Sukan (KBS) ditugaskan untuk membentuk dan melatih mereka ini dari segi fizikal mahupun mental.


Reviews