enumerator-kajian LRGS

KAJIAN LRGS

Pihak Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) berbesar hati untuk mempelawa individu yang mempunyai pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk terlibat dalam bidang penyelidikan. Pihak IYRES sedang menjalankan kajian LRGS yang bertajuk Kajian Remaja Dalam Masyarakat Terpinggir : Daripada Pendekatan Transisi Kepada Pendekatan Generasional. Maklumat kajian adalah seperti berikut : 

Bil

Zon

Negeri

Parlimen

Dun

Bil. Sampel

Bil. Enumerator

1

Zon Selatan

Negeri Sembilan

Jempol

Serting

250

10

Telok Kemang

Chuah

250

10

Melaka

Kota Melaka

Duyong

250

10

Johor

Johor

Endau

250

10

 

Kajian ini akan dijalankan dalam jangka masa 17- 08 - 2015 sehingga 29 - 08 - 2015. Enumerator diutamakan kepada yang tinggal di kawasan setiap dun negeri masing-masing. Enumerator akan dibayar RM 20.00 untuk setiap borang soal selidik. Jika berminat untuk terlibat dalam kajian ini boleh menghubungi Puan Shahhanim Binti Yahya di no.tel 012-2481007 atau Muhammad Hafiz Bin Hassan no.tel 019-6970967.