Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

FINALLOGO11022014x

PELUANG PEKERJAAN

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) mempelawa warganegara yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan di IYRES.

1.       JAWATAN DITAWARKAN

i)

Jawatan

:

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

ii)

Gred

:

N17

iii)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

iv)

Taraf Jawatan

:

Tetap

2.       JADUAL GAJI     

Gaji Minimum

Gaji Maksimum

Kadar

Kenaikan Gaji Tahunan

RM928.00

RM3,375.00

RM95.00

3.       SYARAT LANTIKAN

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

  1. Warganegara Malaysia, berumur tidak kurang dari 18 tahun pada  tarikh tutup iklan
  2. Kelayakan Lantikan ke Gred N17 :

Kelayakan Masuk      

:

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Bidang/Kelayakan Khusus

:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

Gaji Permulaan            

:

N17: P1 RM928.00

DAN;

Syarat Lantikan Tambahan

:

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai pengetahuan asas dalam tugas-tugas kewangan dan perakaunan

Mempunyai pengalaman membantu hal ehwal kewangan dan perakaunan

Syarat Bahasa Melayu       

:

Kepujian di peringkat SPM

Kepada anda yang berminat dan mempunyai kelayakan yang dinyatakan  adalah dialu-alukan untuk membuat permohonan untuk melaksanakan tugasan seperti berikut :

i.        Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan operasi di peringkat Kumpulan Pelaksana yang merangkumi aspek perkeranian dan operasi

ii.         Menjalankan tugas-tugas kewangan dan perakaunan

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

 

a.       Permohonan boleh dibuat dengan melayari laman web Idi www.ippbm.gov.mydan memuat turun borang permohonan. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada urus setia di alamat :

         PEGAWAI TADBIR,

         UNIT PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA,

        Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia ( IYRES),

Aras 10, Menara KBS,

   No.27 Persiaran Perdana, Presint 4,

           Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

           62570 Putrajaya

          Tel    : 03 – 8871 3254/3753/3705

           Faks  : 03 – 8871 3342

b.       Bagi pemohon yang ingin menghantar permohonan melalui e-mel, pemohon perlu menghantar borang yang lengkap diisi berserta ‘resume’ . Setiap permohonan melalui e-mel hendaklah dinyatakan “PERMOHONAN JAWATAN I) pada bahagian subjek e-mel bagi memudahkan permohonan ditapis. Permohonan boleh dihantar  ke alamat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

         atau;

c. Hadir sendiri ke Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan,seperti alamat dia atas

PERHATIAN KEPADA PEMOHON

  1. Permohonan akan melalui tapisan terlebih dahulu. HANYA PERMOHONAN YANG DISENARAI PENDEK AKAN DIPANGGIL UNTUK TEMUDUGA.
  2. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan daripada pihak selepas satu bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan sebagai TIDAK BERJAYA.
  3. Pemohon yang dipanggil temu dugaperlu membawa dokumen-dokumen asal dan salinan sijil-sijil yang telah DISAHKAN berserta dengan borang permohonan untuk diserahkan kepada urus setia temu duga.
  4. Tarikh tutup permohonan ialah pada hari  AHAD, 30 November  2014.