Penolong Pegawai Penerbitan

Gred S27 (Kontrak)

        

SYARAT LANTIKAN

 Kelayakan

  1.  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  2. Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  3. Kepujian B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  4. Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik akan diberi keutamaan.

 

  UJIAN KHAS

Calon adalah dikehendaki menduduki Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak IYRES.

 

Kepada anda yang berminat dan mempunyai kelayakan yang dinyatakan adalah dialu-alukan untuk membuat permohonan untuk melaksanakan tugasan seperti berikut :

i.          Bertanggungjawab membantu dalam membuat penulisan buku terbitan IYRES.

ii.         Membantu dalam tugasan yang diarahkan dari masa ke semasa.

 PERHATIAN KEPADA PEMOHON

  1.  Hanya permohonan yang ditapis senarai akan dipanggil untuk temuduga. Pemohon yang dipanggil TEMUDUGA SAHAJA perlu membawa dokumen-dokumen asal dan salinan sijil-sijil yang telah DISAHKAN berserta dengan borang permohonan yang telah dicetak untuk diserahkan kepada setiausaha temuduga.
  2. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan daripada pihak IPPBM selepas tiga (3) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka TIDAK BERJAYA.

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

a.        Permohonan boleh dibuat dengan melayari laman web IPPBM di www.ippbm.gov.mydan memuat turun borang permohonan. Pemohon boleh menghantar borang yang lengkap diisi berserta ‘resume’ melalui e-mel ; atau

b.        Permohonan secara terus melalui Unit Pentadbiran & Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan, IPPBM.

 

Sila kemukakan permohonan kepada:

 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia,

Aras 10, Menara KBS,

No.27 Persiaran Perdana, Presint 4,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62570 Putrajaya

Tel      : 03 – 8871 3254/3753/3705

Faks   : 03 – 8871 3342

E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarikh tutup permohonan ialah pada hari 14 Mac 2014