AKTIVITI OKTOBER 2013

PENYELIDIKAN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

OKT

Bengkel Penggunaan Aplikasin Pemetaan Belia Malaysia

IPPBM

OKT

Kajian Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668)

IPPBM

OKT

Kajian Keperluan Belia di Malaysia

IPPBM

OKT

Kajian Kefahaman Penggunaan Pemetaan Belia Malaysia

IPPBM

OKT

Kajian Pendapat Awam Isu Semasa: Pasca Pilihanraya Umum 2013: Padangan Generasi Belia

IPPBM

OKT Kajian Profail Belia Negara Bagi SMK di Selangor

Selangor

OKT Kajian Impak dan keberkesanan 3k Belia Bestari

Seluruh Malaysia

OKT

Kajian Kepuasan Pekerja KBS

KBS

OKT

Penilian Fizikal IKBN Hulu Langat

KBN Hulu Langat

PROGRAM & LAIN-LAIN

Tarikh Aktiviti Tempat

21 OKT

Persidangan Meja Bulat Rasionalisasi Subsidi

IYC

 

OKT

 

Persidangan Meja Bulat Tran-Pacific Partnership Agreement (TPPA)

IYC

22 OKT

Jejak 1M4U IPPBM Putrajaya

Putrajaya

OKT

Pengumpulan Pembersihan Data & Analisis Data bagi Aplikasi Pemetaan Belia Malaysia

IPPBM

OKT

Penerbitan Malaysian Journal of Youth studies Vol.9 2013

IPPBM