AKTIVITI APRIL 2013

PENYELIDIKAN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

April

Bengkel Penyediaan "Balance Score Card " Peserta Program Perdana Leader Fellowship

Residence Hotel Uniten.

April

Kajian Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668)

IPPBM

April

Statistik Belia Malaysia 2012

IPPBM

April

Kajian Kefahaman Penggunaan Pemetaan Belia Malaysia

IPPBM

April

Kajian Corak Perbelanjaan Belia Bandar di Tiga Bandaraya di Lembah Klang

Shah Alam, Petaling Jaya, Kuala Lumpur

April

Kajian Impak dan Keberkenanan Terhadap Program Vyrec

Online

April

Kajian Penilaian Sistem Pendaftaran Parlimen Belia Malaysia

Seluruh Malaysia

April

Kajian Pendapat Awam Isu Semasa : Limpahan Bajet 2013 Terhadap Belia

Online

April

Kajian Pendapat Awam Isu Semasa : Persepsi Belia Terhadap Kepimpinan Negara Fasa II

Online

April

Kajian Persepsi Belia Terhadap Program Tranformasi Kerajaan (GTP)

Online

PROGRAM & LAIN-LAIN

Tarikh Aktiviti Tempat
20-21 April 2013 Pameran dan Promosi Profil Belia IPPBM sempena Program Sambutan Ulang Tahun Jubli Perak,IYC IYC,Cheras
25-27 April 2013 Team Building IPPBM PD,Negeri Sembilan

April

Pengumpulan Data Profil Belia Negara Seluruh IKBN & IKTBN

April

Pengumpulan Data Profil Belia Negara Pelajar Sekolah di Putrajaya Putrajaya