AKTIVITI FEBRUARI 2013

PENYELIDIKAN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

Februari

Kajian Sumbangan Industri Sukan Terhadap Pendapatan Negara Kasar (KDNK)

IPPBM

Februari

Kajian Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668) ke atas pegawai pelaksana

IPPBM

Februari

Kajian Corak Perbelanjaan Belia Bandar di Tiga Bandaraya di Lembah Klang

IPPBM

Februari

Statistik Belia Malaysia 2012

IPPBM

Februari

Kajian Impak dan Keberkenanan Terhadap Program Vyrec

Online

Februari

Kajian Penilaian Sistem Pendaftaran Parlimen Belia Malaysia

Seluruh Malaysia

Februari

Kajian Pendapat Awam Isu Semasa : Persepsi Belia Terhadap Pakej Komunikasi (Rebet Telefon Bimbit) dalam Bajet 2013

Online

Februari

Kajian Pendapat Awam Isu Semasa : Persepsi Belia Terhadap Kepimpinan Negara Fasa II

Online

Februari

Kajian Pendapat Awam isu semasa : My Beautiful Malaysia 2013

   Online dan Seluruh Malaysia

PROGRAM & LAIN-LAIN

Tarikh Aktiviti Tempat
3 Februari Promosi My Beautiful Malaysia 2013 Seluruh Malaysia
25-27 Februari Team Building IPPBM Pahang
28 Februari Bengkel Pemurnian Pelan Strategik IPPBM Fasa II Kuala Lumpur.