AKTIVITI JANUARI 2013

PENYELIDIKAN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

Januari

Kajian Impak Dan Keberkesanan Program Citra Ibadah IKBN Bersama Bahagian Pembangunan Kemahiran

IKBN

 

Januari

Kajian Sumbangan Industri Sukan Terhadap Pendapatan Negara Kasar (KDNK)

IPPBM

Januari

Kajian Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668) ke atas pegawai pelaksana

IPPBM

Januari

Kajian Corak Perbelanjaan Belia Bandar di Tiga Bandaraya di Lembah Klang

IPPBM

Januari

Kajian Impak dan Keberkenanan Terhadap Portal Vyrec

Online

Januari

Kajian Penilaian terhadap Forum Generasi Muda 2012

IPPBM

Januari

Kajian Impak dan keberkesanan Program Mycorps

IPPBM

Januari

Kajian Penilaian Sistem Pendaftaran Parlimen Belia Malaysia.

Seluruh Malaysia.

PROGRAM & LAIN-LAIN

Tarikh Aktiviti Tempat
20-23 Jan Bengkel Penghalusan Plan Strategik Kuala Lumpur