AKTIVITI DECEMBER 2012

PENYELIDIKAN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

December

Kajian Impak Dan Keberkesanan Program Citra Ibadah IKBN Bersama Bahagian Pembangunan Kemahiran

IKBN

 

December

Kajian Sumbangan Industri Sukan Terhadap Pendapatan Negara Kasar (KDNK)

IPPBM

December

Kajian Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668) ke atas pegawai pelaksana

IPPBM

December

Kajian Corak Perbelanjaan Belia Bandar di Tiga Bandaraya di Lembah Klang

IPPBM

December

Kajian Impak dan Keberkenanan Terhadap Portal Vyrec

Online

December

Kajian Program Remaja Perdana Rakan Muda sebagai Alternatif Pemulihan Remaja di Institusi Penjara

IPPBM

December

Kajian Penilaian terhadap Forum Generasi Muda 2012

IPPBM

December

Analisis keperluan latihan Pegawai Belia da Sukan se-Malaysia

Online

December

Kajian Impak dan keberkesanan Program Mycorps

IPPBM

December

Kajian Penilaian Sistem Pendaftaran Parlimen Belia Malaysia.

Seluruh Malaysia.

 

PROGRAM & LAIN-LAIN

 

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

7- 10 Dec

Program Jalianan Kerjasama Belia Malaysia - Indonesia kearah komuniti ASEAN 2012

IPPBM

18  Dec

Wacana Pemikiran Ilmiah Generasi Muda

IYC

19 Dec

Program Jejak 1M4U IPPBM - Jom Kaji dan Selidik

Uitm,JB

25 -27 Dec

Mesyuarat ALP klai ke 19 bil 4/2012

Langkawi

28- 29 Dec

Program Jejak 1M4U IPPBM - Jom Kaji dan Selidik

UMS, Labuan

24-25 Nov

Program Jejak 1M4U- jom Kaji dan Selidik

UMT,Trengganu

December

Penerbitan Khas Buku Pembangunan Belia

IPPBM