AKTIVITI NOVEMBER 2012

PENYELIDIKAN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

November

Kajian Impak Dan Keberkesanan Program Citra Ibadah IKBN Bersama Bahagian Pembangunan Kemahiran

IKBN

 

November

Kajian Sumbangan Industri Sukan Terhadap Pendapatan Negara Kasar (KDNK)

IPPBM

November

Kajian Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668) ke atas pegawai pelaksana

IPPBM

November

Kajian Corak Perbelanjaan Belia Bandar di Tiga Bandaraya di Lembah Klang

IPPBM

November

Kajian Impak dan Keberkenanan Terhadap Portal Vyrec

Online

November

Kajian Program Remaja Perdana Rakan Muda sebagai Alternatif Pemulihan Remaja di Institusi Penjara

IPPBM

November

Kajian Penilaian terhadap Forum Generasi Muda 2012

IPPBM

November

Analisis keperluan latihan Pegawai Belia da Sukan se-Malaysia

Online

November

Kajian Impak dan keberkesanan program Mycorps

IPPBM

 

LAIN-LAIN

 

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

2-4 Nov

Aktiviti Promosi IPPBM di Astro Fiesta Mesra Belis 1 Malaysia Parlimen Pekan,Pahang

Pekan,Pahang

2-3 Nov

Aktiviti Promosi IPPBM di Pesta Pendidikan BH 2012

SMK Gafar Baba,Melaka

15-17 Nov

Aktiviti Promosi IPPBM di Astro Fiesta Mesra Belia 1 Malaysia Parlimen Pasir Putih,kelantan

Pasir Putih,Kelantan

16-18 Nov

Bengkel Pelan Strategik ke-2

UUM, Kedah

22 Nov

Pelancaran Buku Pemetaan Belia Malaysia

Menara KBS

24-25 Nov

Program Jejak 1M4U- jom Kaji dan Selidik

UMT,Trengganu

28 Nov

Pelancaran Buku Understanding Anxieties And Didires of Malaysian Youth

Menara KBS

27 Nov -1 Dis

Pameran di Hari Perhimpunan UMNO

PWTC