AKTIVITI SEPTEMBER 2012

PENYELIDIKAN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

September

Pengumpulan Artikel Bagi Penerbitan Malaysian Journal Of Youth Studies Edisi 7/2012

IPTA/IPTS/
AGENSI/
PENERIMA GERAN PENYELIDIKAN IPPBM/INDIVIDU

September

Kajian Impak Dan Keberkesanan Program Citra Ibadah IKBN Bersama Bahagian Pembangunan Kemahiran

SEMUA 20 IKBN

September

Kajian Sumbangan Industri Sukan Terhadap Pendapatan Negara Kasar (KDNK)

IPPBM

September

Kajian Persepsi Belia Terhadap Pelancaran 1Malaysia For Youth (1M4U )

Online

September

FGD bagi Kajian Impak dan Keberkesanan Program Mycorps

IPPBM

September

Kajian Persepsi Ahli Parlimen Belia Malaysia Terhadap Persidangan Percubaan

Online

September

Kajian Program Remaja Perdana Rakan Muda sebagai Alternatif Pemulihan Remaja di Institusi Penjara

Sekolah Henry Gurney Melaka

 

LAIN-LAIN

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

8 September

Aktiviti Promosi IPPBM di Pesta Pendidikan BH 2012 Zon Timur

Kota Bharu,Kelantan

10-12 Sept

Bengkel Pelan Tindakan Strategik IPPBM

Melaka

18 Sept

Penerbitan Buletin Fakta IPPBM Edisi Ke-3/2012

IPPBM

21 Sept

Mesyuarat Lembaga Pengarah IPPBM Ke-18 Bil.3/2012

IPPBM

22 September

Aktiviti Promosi IPPBM di Pesta Pendidikan BH 2012 Zon Tengah

Kelang, Selangor

22 September

Aktiviti Promosi IPPBM di Pesta Pendidikan BH 2012 Zon Selatan

Seremban, N.Sembilan

September

Pembangunan Aplikasi Portal Vyrec.com bagi tujuan Promosi

ITYM