PERSIDANGAN MEJA BULAT (RTD) "PENGLIBATAN BELIA DALAM SEKTOR KORPORAT"

SLAID PEMBENTANG I 

YBRS. DR ZAINAH SHARIFF 
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF IYRES
(TREND KEPIMPINAN MUDA DALAM PELBAGAI SEKTOR DI SELURUH MALAYSIA)

SLAID PEMBENTANG II

ENCIK JUNAIDI MANSOR
KHAZANAH RESEARCH INSTITUTE (KRI)
(PERANAN DAN SUMBANGAN SEKTOR KORPORAT DALAM AGENDA PEMBANGUNAN BELIA DI MALAYSIA)

SLAID PEMBENTANG III

ENCIK WAN MOHD FIRDAUS WAN MOHD FUAAD
FOUNDER YOUNG CORPORATE MALAYSIANS
(PERSEDIAAN BELIA DALAM MENCEBURI SEKTOR KORPORAT)