TAWARAN SEBAGAI PENGKODAN DATA PROFIL BELIA KE DALAM SISTEM E-BELIA SECARA SAMBILAN

Sukacita dimaklumkan bahawa Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) ingin mempelawa calon-calon berminat untuk menjadi Pengekod Data (Data Entry) secara sambilan (Part Time) bagi data Profil Belia Negara (PBN).

KRITERIA PEMILIHAN PENGEKOD DATA (DATA ENTRY)

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Terbuka kepada mereka yang tinggal di kawasan Lembah Klang sahaja.
 3. Berumur di antara 21 Hingga 40 Tahun;
 4. Mempunyai Komputer/Laptop serta talian Internet;
 5. Mempunyai pengalaman sebagai pengekod data (data Entry);
 6. Sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan akademik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Diploma atau mana-mana Sijil Kemahiran;
 7. Berdisiplin, berdedikasi, komited, jujur, amanah, bertanggungjawab, berintegriti dan profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan;
 8. Pihak IYRES berpuas hati ke atas prestasi pelaksanaan tugas-tugas pengekodan data terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan (hanya kepada mereka yang pernah dilantik sebagai pengekod data kajian IYRES sahaja); dan
 9. Boleh menerima arahan dari semasa ke semasa.

PANDUAN PENGEKOD DATA KE DALAM SISTEM E-BELIA SECARA SAMBILAN

 1. Pengekod data WAJIB menghadiri sesi taklimat Pengekod data yang dikendalikan oleh Penyelidik IYRES;
 2. Pengekod data akan menerima panduan pengekodan data yang dibekalkan semasa sesi taklimat yang dikendalikan oleh Penyelidik IYRES;
 3. Pengekod data perlu memastikan setiap perkara dalam borang diisi dengan lengkap di dalam sistem. Pihak IYRES berhak untuk menolak borang yang tidak lengkap atau dikira sebagai 'data rosak';
 4. Pengekod data perlu menyimpan kerahsiaan maklumat yang terkandung dalam borang yang direkodkan;
 5. Pengekod data perlu merekodkan maklumat tersebut ke dalam Sistem E-Belia dan memulangkan semula kepada pihak IYRES selewat-lewatnya 7 hari selepas menerima borang;
 6. Pihak Pengurusan IYRES akan membuat pembayaran mengikut kadar yang telah ditetapkan menerusi akaun Pengekod data melalui "Electronic Fund Transfer" (EFT) IYRES;
 7. Pengekod data harus memaklumkan kepada pihak IYRES sekiranya ingin menamatkan perkhidmatan sebagai Pengekod data lebih awal dari tempoh yang diberikan.
 8. Memaklumkan seminggu selepas tarikh taklimat;
 9. Perlu menyerahkan baki borang kepada IYRES;
 10. Pihak IYRES akan mengeluarkan surat tamat perkhidmatan kepada Pengekod data.

Kepada calon yang berminat: Anda boleh mendaftar butiran anda pada borang yang disediakan (Sila MUAT TURUN BORANG di sini)

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 31 Ogos 2019 (Sabtu)

 Sila emailkan borang permohonan tersebut kepada

 • Calon yang berjaya akan dipanggil ke sesi taklimat yang akan dimaklumkan kelak oleh pihak IYRES.
 • Calon yang tidak menerima apa-apa maklumat selepas sebulan dari tarikh permohonan adalah dikira tidak berjaya.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara tersebut, anda boleh menghubungi pegawai kami atas talian berikut:

En. Shah Romnizam Ramli - 03 8871 3331