Pengenalan

1.1.1 Aktiviti ini melibatkan perkhidmatan kepakaran atau kemahiran kepada

pihak luar seperti bahagian-bahagian dalam Kementerian Belia dan

Sukan, agensi kerajaan, Badan Bukan Kerajann (NGO), dan pemegang

taruh belia yang lain. Secara tidak langsung ia dapat meningkatkan

kompetensi dan kemahiran kakitangan yang terlibat.

1.1.2 IYRES akan menjadikan aktiviti perundingan ini sebagai sumber bagi

menjana pendapatan IYRES. Caj sebanyak 25% akan dikenakan

kepada setiap kos rundingan/ penyelidikan.

1.1.3 IYRES akan melantik pakar rujuknya sendiri dalam menjayakan

aktiviti/ penyelidikan sekiranya perlu.