Paperworks

We are updating the collection of papers . Please check from time to time . Thank you.

No. Title  
1 A Comparative Study Between Men And Women Managers' Management Style Muat Turun
2 Anjakan Paradigma Dalam Kepimpian Dan Pengurusan Pertubuhan Belia Muat Turun
3 Belia dan ICT: Satu Kajian Pembentukan Masyarakat Jaringan Muat Turun
4 Budaya Cemerlang Dalam Pertubuhan Belia Muat Turun
5 Daya saing usahawan wanita Melayu menghadapi cabaran globalisasi Muat Turun
6 Fesyen pakaian remaja: mengapa perlu ranggi? Muat Turun
7 Gejala sosial di sekolah sebagai kesan sampingan pembangunan dan cara mengatasi. Muat Turun
8 Globalisasi & Media Global: Respon Industri Kandungan Tempatan Muat Turun
9 Isu Dan Cabaran Dalam Pembangunan Belia: Beberapa Pemerhatian Penting. Muat Turun
10 Job Dimension and Growth Need Strength of Information System personnel as Predictors of Quality of Working Life. Muat Turun
11 Kemahiran Bolehkerja: Keseimbangan Antara Tuntutan Majikan dan Penguasaan Pelatih Muat Turun
12 Kebolehpasaran Lepasan Program Latihan Kemahiran : Perbandingan Lepasan ILP dan IKM Muat Turun
13 Kepimpinan Negara Dari Tanggapan Pemimpin Mahasiswa. Muat Turun
14 Konvensyen Pembangunan Belia Meneroka Generasi 2057 Pengalaman Mengurus Pembangunan Belia. Muat Turun
15 Media & Identiti Budaya: Cabaran Media Terhadap Masyarakat Malaysia Di Alaf ke-21. Muat Turun
16 Media dan Konstruk Sosial : Implikasi Terhadap Isu Sosial Remaja Muat Turun
17 Media Penetration & Cultural Consequences on Adolescents in Malaysia. Muat Turun
18 Pemikiran Belia: Satu Kajian Perbandingan Muat Turun
19 Pendidikan Berterusan : Satu Pendekatan Pembangunan Belia. Muat Turun
20 Pendidikan Pengembangan Dan Pendidikan Non-Formal Di Kalangan Belia. Muat Turun
21 Pendidikan Vokasional Dan Latihan Dalam Melahirkan Tenaga Kerja Tempatan Dalam Industri Pembinaan. Muat Turun
22 Pengajian Belia: Satu Analisis Program Pendidikan Belia. Muat Turun
23 Penguasaan kemahiran bolehkerja di kalangan pelatih ILP dan IKM Muat Turun
24 Pengurusan Pembangunan Belia Ke Arah Pembentukan Generasi 2057 . Muat Turun
25 Pengurusan Pertubuhan Belia Di Bawah Akta Pertubuhan Belia Dan Pembangunan Belia 2007. Muat Turun
26 Remaja Dan Keupayaan Mengisi Negara Maju: Suatu Analisis Situasi Masa Kini . Muat Turun
27 Research Summary Institute for Community & Peace Studies Muat Turun
28 Situation Girls And Women In Malaysia. Muat Turun
29 The Emerging Generation: Media Penetration and the Construction of Identity Among Young Adults in Malaysia. Muat Turun
30 The Mind of The Youth: A Comparative Study Muat Turun
31 Tingkah Laku Lepak, Media dan Pengawasan Keluarga Muat Turun
32 Youth Education And Training. Muat Turun
33 Youth Employment And Employability In Malaysia Muat Turun