PERSIDANGAN MEJA BULAT CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN: APA PANDANGAN BELIA?

PERSIDANGAN MEJA BULAT CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN: APA PANDANGAN
BELIA?

TARIKH : 21 DISEMBER 2013
TEMPAT

PUSAT BELIA ANTARABANGSA (IYC),CHERAS

PESERTA 105 ORANG

OBJEKTIF PERSIDANGAN

1. Menyediakan platform bagi memberi penerangan yang jelas dan berkesan kepada generasi muda bagaimana Cukai Barang & Perkhidmatan (GST) akan dilaksanakan di Malaysia.
2. Membuka peluang kepada para peserta terutama kepada generasi muda untuk menyuarakan pandangan,maklum balas mahupun reaksi berkaitan pelaksanaan GST.
3. Merumuskan input yang diterima daripada kalangan peserta untuk dijadikan sebagai satu dokumen yang akan diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi.
4. Mendokumenkan pandangan dan maklum balas peserta untuk dijadikan rujukan.

<<Kembali