Domain Indeks Belia Malaysia (IBM)

5.1 SUKAN

Berdasar kepada subindikator yang sama digunakan untuk mengukur domain sukan pada tahun 2006 dan 2008, skor penglibatan dalam sukan pada tahun 2011 telah menurun; daripada 47.7 pada tahun 2008 kepada 21.3 pada tahun 2011. Secara keseluruhannya, terdapat penurunan dalam penglibatan setiap sub indikator pada tahun 2011 berbanding tahun 2008. Namun, bola sepak dan badminton masih merupakan sukan kegemaran dalam kalangan belia seperti pada tahun 2006 dan 2008.

 

Pada tahun 2011, 11 acara sukan baru sebagai subindikator sukan telah dimasukkan untuk mengukur skor indikator sukan. Dengan penambahan 11 sub indikator ini, skor keseluruhan untuk domain sukan tidak jauh berbeza iaitu 21.3 berbanding skor tanpa subindikator baru iaitu 24.9. Secara keseluruhannya, penglibatan belia Malaysia dalam aktiviti sukan masih berada pada tahap yang rendah.

<< Waktu Senggang

 
     
[ kembali ]