Domain Indeks Belia Malaysia (IBM)

5. WAKTU SENGGANG

Bagaimana belia menggunakan waktu senggang dan jenis-jenis aktiviti yang dilakukan pada waktu senggang amat penting untuk memastikan pembangunan belia yang positif dan berkualiti. Pada tahun 2006 dan 2008, domain Waktu Senggang dinilai melalui tiga indikator; Sukan, Kelab dan Persatuan serta Senaman. Pada tahun 2011 satu indikator baru (Aktiviti Masa Lapang) telah digunakan untuk menggantikan indikator Senaman supaya satu indikator yang lebih tepat dan terperinci untuk memahami aktiviti masa lapang belia dapat dikenalpasti. Indikator aktiviti masa lapang ini diukur dengan 10 sub indikator yang lain yang diperincikan dalam Jadual 10.

Pada tahun 2006, domain ini memperoleh skor yang paling rendah, iaitu 21.0 dan berada di tahap lemah. Namun IBM’08 menunjukkan peningkatan dalam kalangan belia untuk memenuhi waktu senggang mereka, iaitu skor 29.3 dan berada dalam tahap sederhana baik. Dengan penambahan satu indikator baru, iaitu Aktiviti Masa Lapang, skor domain ini telah meningkat kepada 30.2 pada tahun 2011. Walaupun peningkatan tersebut tidak ketara, domain ini menunjukkan bahawa penglibatan belia dalam aktiviti masa lapang adalah lebih tinggi daripada penglibatan dalam sukan, kelab atau persatuan.

 

• Belia menunjukkan minat yang meningkat terhadap aktiviti berpersatuan, iaitu skor indikator Kelab dan Persatuan meningkat daripada 10.9 pada tahun 2008 kepada 17.8 pada tahun 2011.

• Walaupun aktiviti masa lapang merupakan indikator baru pada tahun 2011, skor yang tinggi (51.5) menunjukkan belia Malaysia meluangkan lebih banyak masa dalam aktiviti lapang ini berbanding aktiviti Sukan, Kelab dan Persatuan. Ini juga menunjukkan terdapat trend baru dalam penglibatan belia dalam aktiviti senggang berbanding dengan aktiviti konvensional seperti sukan, kelab dan berpersatuan.

Skor indikator dalam Jadual 7 memberi implikasi berikut:

• Keinginan belia Malaysia untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan telah menurun dengan mendadak daripada skor 47.7 pada tahun 2008 kepada 21.3 dalam tahun 2011.

 
   
     

>> 5.1  Sukan

>> 5.2  Kelab dan Persatuan

>> 5.3  Aktiviti Masa Lapang

[ kembali ]