Buletin FAKTA 2009

[2015 l2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 ]


Edisi 1, Mac 2009

Edisi 1 - Mac 2009 : Belia dan jenayah adalah satu label yang sinonim yang sering dikaitkan oleh masyarakat apabila membincangkan tentang perkara tersebut. Perspektif sedemikian menimbulkan stigma terhadap golongan muda negara yang dikatakan menjadi punca kepada kes-kes jenayah yang berlaku. Adakah benar golongan belia merupakan golongan yang "aktif" menyumbang kepada kadar jenayah negara kita.
Muat turun


Edisi 2, Julai 2009

Edisi 2 - Julai 2009 : "Belia Berwawasan Penggerak Kejayaan". Itulah dia tema Sambutan Hari Belia Negara bagi tahun 2009. Sambutan pada kali ini adalah merupakan sambutan kali yang ke- 41 bermula sejak tahun 1968. Hari bersejarah yang bukan sahaja mengiktiraf sumbangan dan peranan belia kepada negara malah, lebih penting daripada itu mengukur tahap pencapaian belia yang merupakan generasi.
Muat turun


Edisi 3, Sept 2009

Edisi 3 - Sept 2009 : Slogan “1 Belia 1 Malaysia” mula diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri semasa menyampaikan utusan sempena sambutan Hari dan Minggu Belia Negara 2009 yang berlangsung di Melaka pada 15 Mei 2009. Slogan ini menjadi pendokong dan salah satu komponen kepada kejayaan perlaksanaan konsep 1 Malaysia yang berprinsipkan “Rakyat didahulukan,pencapaian diutamakan”.
Muat turun


Edisi 4, Dis 2009
Edisi 4 - Dis 2009 : Pada 17 Disember 1985, Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan resolusi 40/212 yang telah menetapkan dan mengisytiharkan 5 Disember setiap tahun disambut sebagai Hari Sukarelawan Antarabangsa (International Volunteer Day). Hari Sukarelawan Antarabangsa ini disambut sebagai mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh semua sukarelawan dalam menjayakan pelbagai program dan bantuan kemasyarakatan di seluruh dunia.
Muat turun