Buletin FAKTA 2010

[ 2015 l 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 ]


Edisi 1, Mac 2010

Edisi 1 - Mac 2010 : Membicarakan masalah pemimpin adalah sesuatu yang tidak pernah berkesudahan. Tidak terkecuali masa lalu, sekarang dan akan datang. Perbicaraan mengenai pemimpin banyak dibahaskan dan dianalisa dari pelbagai sudut. Sebenarnya kita masih tercari-cari di manakah kesinambungan kepimpinan generasi muda hari ini? Sudahkah kita menemui titik noktahnya?
Muat turun


Edisi 2, Jun 2010

 

Edisi 2 - Jun 2010 : “Kita perlu menerima perubahan persekitaran dan bergantung kepada tiga elemen iaitu “engagement” atau mendengar pandangan belia, “participative”(memberi peluang penyertaan) dan “empowerment” iaitu memberi tanggungjawab,kuasa dan peluang kepimpinan berdasarkan kemampuan mereka.”
Muat turun

Edisi 3, Sept 2010
Edisi 3 - Sept 2010 : Industri sukan ini bukan sahaja berkaitan dengan industri pembuatan produk yang berkaitan sukan semata-mata tetapi turut melibatkan pelbagai komponen lain termasukla dari segi perkhidmatan perubatan, sains sukan,pelancongan dan lain-lain yang berteraskan atlet,masyarakat dan aktiviti sukan itu sendiri.
Muat turun
   

Edisi 4, Dis 2010
Edisi 4 - Dis 2010 : Tahun 2011 telah diisytiharkan sebagai Tahun Industri Sukan. Melalui itu, Malaysia mahu menjadikan sukan sebagai satu industri yang mampu menjana pendapatan untuk negara dan mengubah tanggapan dan pandangan bahawa bidang itu hanya semata-mata untuk aktiviti rekreasi dan penjagaan kesihatan sahaja.
Muat turun