Buletin FAKTA 2011

[ 2015 l2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 ]

 


Edisi 1, April 2011
Edisi 1 - April 2011 : Bagaimanakah belia menguruskan kewangan mereka? Sama ada sedar atau tidak ,seseorang individu belia itu dilihat sebagai sudah bersedia berdiri dengan kaki sendiri setelah mereka mendapat pekerjaan dan dapat menanggung perbelanjaan mereka sendiri. Sebelum dapat menanggung segala perbelanjaan sendiri sudah tentulah mereka bergantung kepada sumber pendapatan daripada ibu bapa atau keluarga. Namun, apa yang menjadi isu adalah sejauhmanakah belia kita memiliki literasi tentang bagaimana untuk menguruskan kewangan mereka setelah mempunyai pendapatan sendiri.
Muat turun