Ketembusan Media

Secara keseluruhannya, skor domain ketembusan media hanya mengalami perubahan yang terlalu kecil daripada skor 84.4 dalam tahun 2006 kepada skor 84.9 dalam tahun 2008. Belia Malaysia terus menikmati suasana persekitaran 'kaya media' dan berada di tahap SANGAT BAIK.

Di antara rumusan yang boleh dibuat terhadap indikator domain ketembusan media adalah:

  • Pendedahan belia kepada program televisyen berbayar semakin meningkat berdasarkan skor 75.9 berbanding dengan skor 66.7 dalam tahun 2006.
     
  • Penggunaan internet dikalangan belia juga berada di tahap yang tinggi yang memberi implikasi bahawa generasi belia semakin menyerap dalam budaya dunia virtual.
     
  • Kemampuan belia untuk memiliki teknologi hiburan digital semakin meningkat dengan peningkatan skor pemilikan alat CD dan Mp3 daripada 67.5 dalam tahun 2006 kepada 77.4 dalam tahun 2008 ini.
[ Kembali ]