Waktu Senggang

Waktu Senggang

Generasi belia digalakkan mengisi waktu senggang secara positif. Domain Waktu Senggang dalam IBM '06 memperoleh skor yang paling rendah iaitu 21.0 dan berada di tahap LEMAH. Namun begitu, dalam IBM '08 ini telah ada peningkatan di kalangan belia untuk memenuhi waktu senggang mereka dengan peningkatan skor kepada 29.3 dan berada dalam tahap SEDERHANA BAIK.

Skor indikator dalam Jadual 7 memberi implikasi berikut:

  • Keinginan belia Malaysia untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan meningkat secara drastik daripada skor 14.3 dalam tahun 2006 kepada skor 47.7 dalam tahun 2008.
     
  • Belia menunjukkan minat yang menurun terhadap aktiviti berpersatuan di mana skor 10.9 dalam 2008 adalah kurang daripada skor 19.9 dalam 2006 dan terus kekal dalam tahap LEMAH.
     
  • Dari segi keterlibatan dalam aktiviti senaman tidak menunjukkan perubahan yang signifikan antara tahun semasa dengan tahun asas 2006.

 

 

 

 

[ Kembali ]