Identiti

Skor 63.7 untuk domain Identiti menunjukkan keserlahan belia Malaysia dari segi identiti yang diperlukan negara berada di tahap BAIK. Walaupun tahap BAIK kekal, tetapi skor untuk 2008 telah meningkat daripada 57.2 pada tahun 2006. Semua indikator dalam domain identiti ini menunjukkan peningkatan skor.

Berdasarkan skor indikator yang dipaparkan dalam Jadual 5 boleh dirumuskan bahawa:

  • Keterlibatan belia dalam kerja-kerja sukarelawan telah meningkat dengan mendadak kepada skor 67.4 berbanding dengan skor 48.1 dalam tahun 2006.
     
  • Keterlibatan belia dalam sosialisasi politik juga menunjukkan peningkatan yang positif walaupun masih berada di tahap sederhana baik dengan skor 41.2 sahaja.
     
  • Semangat perpaduan antara belia pelbagai kaum ini semakin kukuh dipupuk di mana dalam tahun 2008 telah mencapai tahap SANGAT BAIK berbanding dengan tahap BAIK sahaja dalam tahun 2006.

 

[ Kembali ]