Hubungan Sosial

Domain Hubungan Sosial dalam IBM'08 mempunyai tiga indikator iaitu pertambahan dua indikator baru berbanding dengan IBM'06. Dua indikator baru adalah hubungan dengan masyarakat dan hubungan dengan rakan. Sila rujuk Jadual 4. Skor domain ini sebanyak 66.7 menunjukkan hubungan sosial belia dengan ibu bapa, masyarakat dan rakan berada di tahap BAIK.

Berdasarkan skor indikator domain hubungan sosial pada tahun 2008 ini didapati:

  • Hubungan dengan ibu bapa menunjukkan penurunan skor kepada 72.8 berbanding dengan 73.5 dalam tahun 2006.
     
  • Skor dua indikator baru menunjukkan belia Malaysia tidak mempunyai hubungan yang secara relatif baik dengan masyarakat berdasarkan skor 54.4 jika dibandingkan hubungan mereka dengan rakan sebaya yang menunjukkan skor 72.9.

Data indikator ini menunjukkan bahawa belia berupaya menyesuaikan diri mereka dengan ibu bapa dan juga rakan sebaya, tetapi generasi muda memerlukan lebih banyak kemahiran dan penyesuaian untuk membolehkan mereka mudah berinteraksi dengan anggota masyarakat di mana mereka berada.

 

[ Kembali ]