Vyrec

Inisiatif ini memberi tumpuan terhadap pembangunan satu portal khusus untuk belia yang merangkumi semua maklumat dan perkhidmatan sokongan untuk golongan belia. Terdapat (3) komponen di dalam portal VyREC iaitu Youth Portal, Social Media dan Youth Radar. VyREC berfungsi seperti di berikut:

(i) Menyediakan pusat maklumat setempat dalam bentuk 'virtual' bagi pelbagai maklumat semasa dan akan datang program-program belia dan kajian-kajian berkaitan pembangunan belia

(ii) Menyediakan platform untuk para belia menyebar-luaskan sebarang maklumat dan aktiviti berkonsepkan 'dari belia untuk belia'

(iii) Kemudahan bagi mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan 14 kementerian yang terlibat dalam pembangunan belia, agensi-agensi kerajaan dan swasta serta lain-lain sektor yang menyediakan perkhidmatan atau program untuk generasi belia

(iv) Memberi bantuan dan panduan kepada golongan belia untuk memahami prosedur, polisi dan apa-apa perkara yang berkaitan dengan pembangunan belia.

[ klik di sini untuk melayari Laman Web Vyrec ]