Dokumen sebutharga boleh diperolehi daripada:- Unit Kewangan & Perolehan,
Aras 10 Menara KBS, Lot 4G4, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Penyebutharga perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal yang masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan bertaraf Bumiputera untuk semakan sebelum dibenarkan mengambil dokumen sebutharga dan berserta dengan profail syarikat yang terbaru.Salinan fotostat Sijil Pendaftran tidak akan dilayan.
 
Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dengan mencatatkan nombor dan nama sebutharga disebelah kiri bahagian atas sampul surat dan dan dikembalikan kepada:-

Unit Kewangan dan Perolehan
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
Unit kewangan & Perolehan,
Aras 10 Menara KBS, Lot 4G4, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Dokumen sebutharga yang telah siap diisi juga boleh dihantar melalui alamat email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) dan faks di No.03-88713342 untuk perhatian Unit Kewangan dan Perolehan. Tidak lewat dari jam 12.00 Tengahari dan dihantar terus kepada Unit Kewangan dan Perolehan. Pihak IPPBM tidak terikat menerima tawaran sebutharga terendah atau mana-mana tawaran jua pun.

[ Kembali ]