LEDAKAN DATA RAYA DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Revolusi Industri 4.0 telah mula berkembang pesat di peringkat global dengan bantuan alat-alat teknologi yang telah memudahkan kehidupan seharian. Empat komponen utama revolusi ini adalah kewujudan data dalam jumlah yang besar; ketersambungan dan kuasa pengiraan; kemunculan analisis dan kemampuan perniagaan pintar; dan kewujudan interaksi manusia-mesin dan realiti terimbuh (augmented reality). Kewujudan data dalam jumlah yang besar ini membawa kepada kewujudan data raya yang terdiri daripada jaringan, awan, siber, kandungan dan konteks, komuniti dan penyesuaian. Enam bahagian ini membantu kepada penjanaan data yang kompleks akibat daripada jumlahnya yang besar; namun dengan aturan mesin dan siber bersama keperluan daripada komuniti membantu pengeluaran hasil data yang sistematik dan boleh digunakan untuk mempermudahkan urusan seharian. IYRES sebagai hub data belia telah memantapkan pengurusan datanya melalui Sistem Ydata@IYRES, Sistem e-Belia dan Sistem e-MYInd dalam menyelaraskan data dengan lebih efisyen. Sistem Ydata@IYRES merupakan satu portal sehenti yang mengumpulkan data dan statistik belia daripada pelbagai pihak merangkumi kementerian, jabatan, agensi dan badan bukan kerajaan (NGO). Sistem e-Belia pula berperanan mengumpulkan profil belia-belia Malaysia bagi memudahkan pemegang taruh merangka pelaksanaan program dengan lebih fokus kepada golongan sasar. Sistem e-MYInd berfungsi untuk merekod dan mengemaskini segala maklumat program dan inisiatif yang dilaksanakan merentas kementerian, jabatan, agensi dan badan bukan kerajaan (NGO) dan dijadikan input bagi memantau program-program belia dan sukan. Penyelarasan data secara sistematik ini diharapkan dapat membantu pihak kerajaan khususnya kementerian dalam menstrategikan perancangan inisiatif pembangunan belia dan sukan dengan lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan lapan kumpulan sasaran belia.

Kata Kunci: Belia, Revolusi Industri, Data Raya, Siber

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH