PENGLIBATAN BELIA DALAM AKTIVITI SUKARELAWAN MALAYSIA

Penglibatan belia dalam aktiviti sukarela dapat membantu usaha Negara ke arah memupuk sikap positif untuk membantu masyarakat, menanam penghayatan nilai-nilai murni serta mengukuh identiti diri. Penulisan ini bertujuan untuk membincangkan dapatan kajian mengenai penglibatan belia di Malaysia dalam aktiviti sukarela bagi tempoh 10 tahun (2008-2017) berdasarkan sorotan literatur secara sistematik. Dapatan kajian telah mengenalpasti empat tema yang terhasil iaitu faktor-faktor penglibatan belia dalam aktiviti sukarela, variasi keterlibatan belia dalam konteks aktiviti sukarela, deskripsi profil demografi penglibatan belia dalam aktiviti sukarela, dan model-model konseptual yang mendasari kajian-kajian sukarelawan dalam lingkungan Malaysia. Berdasarkan dapatan kajian, perbincangan mengenai implikasi praktis, teori, dan kajian akan datang turut dibahaskan.

Kata Kunci: Belia, Sukarelawan, Aktiviti sukarela, Model Sukarelawan, Analisis Sistematik

 

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH