PENGARUH MEDIA MASSA KE ATAS PENGLIBATAN POLITIK BELIA CINA

Artikel ini membincangkan tentang peranan media massa dan persepsi politik terhadap isu-isu politik dan parti politik dalam mempengaruhi partisipasi politik pengundi Cina bandar dalam Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13). Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti peranan media massa dalam mempengaruhi partisipasi politik pengundi Cina dalam pilihan raya umum; persepsi politik pengundi Cina terhadap isu-isu politik yang diketengahkan dalam PRU-13 dan partisipasi politik pengundi Cina bandar di DUN Chempaka (N21) dalam PRU- 13. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang berdasarkan kepada data dan temubual tidak rasmi dalam kalangan belia Cina yang tinggal di bandar. Selain itu, kajian turut memperlihatkan bahawa faktor imej parti sebagai penentu kemenangan bagi DUN Chempaka (N21) dalam PRU-13. Justeru itu, keadaan ini menunjukkan satu fenomena baharu dalam pilihan raya di Malaysia, khususnya di bandar Chempaka, Selangor.
Kata Kunci: Pilihan Raya, Belia, Media Massa, Partisipasi Politik, Pengundi Bandar

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH