PERSONALITI BELIA MALAYSIA MASA KINI

Domain Personaliti merupakan salah satu daripada empat domain kelestarian belia yang melibatkan semua yang diminati dan seterusnya menjadi pilihan kerjaya belia masa kini. Domain Personaliti pula merupakan himpunan pola emosi, pemikiran dan perlakuan yang unik seseorang individu yang berkait rapat dengan tindak tanduknya. Domain Personaliti mengandungi lima (5) dimensi iaitu iaitu; Patriotism, Religiositi, Kejujuran, Ketegasan dan Kebebasan. Kajian kuantitatif secara rentasan masa ini melibat belia berumur 15 hingga 30 tahun di seluruh Malaysia. Seramai 6,454 responden telah terlibat sebagai responden kajian ini yang terdiri daripada pelbagai latarbelakang. Dapatan kajian menunjukkan belia masa kini mempunyai personaliti yang tinggi daripada aspek Kejujuran dan Ketegasan. Dimensi Patriotism dan Religiositi pula didapati pada yang Sederhana, manakala dimensi Kebebasan pula berada pada Rendah.

Kata Kunci: Personaliti, Belia, Patriotism, Kejujuran, Ketegasan, Kebebasan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH