BELIA DAN KESEDERHANAAN GLOBAL: KE ARAH PEMBENTUKAN KOMUNITI ASEAN

Pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-18 di Jakarta, Indonesia 2011, Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak telah memperkenalkan konsep Kesederhanaan Global melalui Global Movement of Moderates (GMM) sebagai suatu jalan terbaik dalam mencapai kesepaduan dalam kalangan negara anggota ASEAN. Belia sebagai generasi pelapis negara yang akan mencorakkan dasar negara perlulah mempunyai garis fahaman yang sederhana bagi membendung kecenderungan berpihak (bias) dengan sesuatu ideologi. Melihat kepada konsep komuniti bayangan atau Imagine Community oleh Benedict Anderson (1991), beliau menjelaskan bahawa perasaan sepunya yang dikongsikan bersama dan merentasi pelbagai bahagian dalam sesebuah negara. Suatu perasaan yang dikongsikan bersama (budaya kebangsaan) dilihat sebagai usaha yang akan membawa kepada kesepaduan penduduk. Hal ini sesuai diadaptasikan ke dalam pembentukan komuniti ASEAN yang bakal digerakkan oleh golongan belia khasnya Malaysia ke arah kesepaduan sosial dalam kalangan negara ASEAN. Kepengerusian ASEAN 2015 telah dilangsungkan di Malaysia pada tahun 2015 yang membabitkan Sidang Kemuncak ASEAN ke-26 dan ke-27 yang mana konsensus bersama dalam mewujudkan komuniti ASEAN ini telah dipersetujui dan ditandatangani pada 22 November 2015 di Kuala Lumpur. Tuntasnya wacana ini bakal memperlihatkan objektifnya iaitu bagaimana belia mampu memberikan kelangsungan dalam menjayakan pembentukan komuniti ASEAN, belia sebagai mediasi dalam menyatu-padukan perbezaan ideologi dan kelompok etnik dalam kalangan negara ASEAN bagi mencapai kesepaduan, dan akhirnya apakah belia merupakan kelompok signifikan yang harus diangkat sebagai sosok yang mampu menjayakan pembentukan komuniti ASEAN pada peringkat seterusnya.

Kata Kunci: Belia, Komuniti ASEAN, Kesederhanaan Global, Komuniti Bayangan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH