PENDIDIKAN DAN KECICIRAN BELIA

Dalam usaha memantau pembangunan sosio ekonomi belia maka kerajaan telah membangunkan Indeks Belia Malaysia (IBM) yang bertujuan menjadi kayu pengukur perubahan dalam kesejahteraan belia negara. Terdapat pelbagai kriteria di dalam IBM yang merangkumi pembangunan kendiri, hubungan sosial, identiti, potensi diri, kesihatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, keselamatan, penggunaan media, bebas tingkah laku devian, sosialisasi politik, dan waktu senggang. Namun begitu, masalah belia tercicir masih berlaku sedangkan sejumlah 1.5 juta peluang pekerjaan baharu bakal diwujudkan di bawah RMK11 untuk semua belia terlibat sama dalam pembangunan ekonomi yang dirancang. Justeru, usaha negara untuk menyediakan modal insan dan belia yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai tambah dalam daya saing serta produktiviti negara adalah perlu ditingkatkan. Artikel ini mengupas faktor pendidikan yang menyumbang kepada keciciran belia Malaysia atau dikenali juga sebagai NEET.

Kata Kunci: Belia, NEET, Pekerjaan, Ekonomi, Pendidikan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH