PERLAKSANAAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DAN KESANNYA TERHADAP KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN PELAJAR

Artikel ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti samaada pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), mampu menyediakan tenaga kerja sebagaimana yang dihasratkan program berkenaan. Objektif utama kajian yang dijalankan adalah untuk mengetahui status semasa para graduan aliran MPV iaitu, adakah mereka sedang bekerja, berniaga atau menyambung pelajaran, mengikut bidang MPV yang telah dipelajari atau sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi status semasa para graduan aliran MPV turut dikaji. Selain itu, kajian ini juga mengenal pasti tahap kemahiran kebolehpasaran para graduan aliran MPV. Hasil kajian menunjukkan hanya 29% para graduan aliran MPV yang dikaji sedang bekerja, berniaga atau menyambung pelajaran mengikut bidang yang telah dipelajari. Lebih daripada separuh, iaitu 62% graduan aliran MPV yang dikaji, di dapati sedang bekerja, berniaga atau menyambung pelajaran tanpa mengikut bidang MPV yang telah dipelajari. Selebihnya, sejumlah 9% graduan aliran MPV yang dikaji pula, didapati sedang menganggur. Faktor utama yang dikenal pasti menjadi punca permasalahan ialah, faktor pemilihan pelajar yang tidak sesuai dengan sesuatu aliran MPV. Selain itu, faktor ketidaktentuan kerjaya dalam kalangan pelajar pada peringkat awal tingkatan empat, turut menyumbang kepada permasalahan ini. Faktor kekurangan maklumat dan pendedahan awal mengenai peluang-peluang pekerjaan, perniagaan dan menyambung pelajaran, turut menyebabkan para graduan aliran MPV memilih bidang-bidang yang berlainan daripada bidang yang telah dipelajari.

Kata Kunci: Mata Pelajaran Vokasional, Pelaksanaan, Sekolah Menengah Kebangsaan, Kemahiran Kebolehpasaran, Status Semasa

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH