INTERAKSI SOSIAL BELIA ISLAM KOMUNITI PENAN DI BINTULU, SARAWAK

Interaksi belia Penan dengan Islam di bahagian Bintulu Sarawak masih di peringkat awal termasuk kefahaman terhadap ajaran Islam, adat serta pantang larang yang bertentangan dengan Islam. Pemerhatian yang dilakukan di lokasi kajian menunjukkan mereka mempraktikkan ajaraan Islam pada peringkat asas sahaja seperti mengucap dua kalimah syahadah, mempercayai rukun iman dan Islam serta berinteraksi dalam kelompok belia yang sama agama tanpa wujud prasangka tetapi tidak pada Penan bukan Islam. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menganalisis hubungan dan interaksi yang terjalin antara belia Penan Islam dengan Penan bukan Islam yang berbeza anutan. Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kajian ini ialah kajian kepustakaan yang menyentuh secara umum lokasi penempatan etnik Penan bahagian Bintulu. Kajian lapangan yang melibatkan beberapa kaedah turut dijalankan. Instrumen soal selidik diedarkan kepada 304 orang responden di perkampungan Penan Muslim Bt 10, Kg Penan Bt 12, Kg Penan Bt 12 ½, Kampung Penan Yuh Suburbun Jaya dan Kampung Penan Suai. Kaedah temu bual yang dijalankan adalah secara rawak dan pemerhatian. Hasil kajian mendapati terdapat bentuk-bentuk interaksi yang diamalkan sebelum memeluk Islam dan terus diamalkan apabila mereka menerima Islam, tidak timbul masalah jika berlaku silang agama atau kepercayaan asalkan hubungan baik antara keluarga dan masyarakat kampung dijaga dengan sempurna serta tidak meninggalkan adat resam nenek moyang yang sesuai dengan ajaran baharu yang diterima mereka. Malahan interaksi yang baik mendatangkan impak positif dalam pergaulan sesama belia Penan yang berbeza agama dengan membuka ruang pula kepada ahli keluarga untuk memilih Islam sebagai kepercayaan baharu mereka.

Kata Kunci: Penan, Belia, Interaksi, Islam, Bintulu

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH