TERAPI SENI DALAM KAUNSELING PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT

Kaunseling Pintar dan Berbakat (PB) masih baru di Malaysia. Kaunselor berhadapan dengan pelbagai masalah pelajar PB yang perlu diteliti dan difahami untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ini. Ini menjadikan kaunselor perlu menggunakan pelbagai kaedah, cara dan teknik yang boleh membantu pelajar-pelajar PB menyelesaikan masalah mereka. Terapi seni merupakan salah satu pendekatan alternatif yang boleh digunakan dalam proses kaunseling untuk membantu pelajar PB.yang berhadapan dengan masalah sosial dan emosional. Timbul beberapa persoalan yang perlu dibincangkan untuk memahami pendekatan ini dalam kaunseling PB, antaranya a) bagaimanakah pendekatan terapi seni membantu perluahan emosi pelajar PB dalam proses kaunseling?, b) bagaimanakah pendekatan terapi seni membantu kaunselor menyelesaikan permasalahan sosial dan emosional pelajar-pelajar PB?.

Kata Kunci: Terapi Seni, Pelajar Pintar Dan Berbakat, Kaunseling, Masalah Sosial Dan Emosional

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH