PERSEPSI BELIA TERHADAP ISU POLITIK DAN DASAR KERAJAAN MALAYSIA

Belia merupakan golongan yang kritikal terhadap perkembangan isu semasa negara dan mempunyai kehendak yang tersendiri. Mereka mempunyai akses maklumat semasa yang luas, tidak terbatas kepada media perdana sahaja. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat masa kini seperti penggunaan internet dan telefon bimbit telah menggalakkan penyebaran maklumat tanpa sekatan. Penggunaan internet sebagai sumber maklumat merupakan fenomena global yang meluas, tanpa sempadan dan menembusi pelbagai bidang dan dianggap sebagai satu ‘media baru’ di kalangan rakyat terutamanya generasi muda. Aplikasi ruang siber melalui peranan media alternatif seperti blog, laman web, forum siber, you tube, email, face book, dan twitter dapat memperluas ruang bersuara sekaligus meningkatkan partisipasi dan mobilisasi sosial, politik dan demokrasi. Justeru, kajian ini bertujuan menganalisis kriteria pemilihan calon dan parti politik, persepsi terhadap isu politik semasa dan sokongan belia terhadap Kerajaan. Berdasarkan pemerhatian dan soal selidik hasil kajian mendapati bahawa 18.0 peratus belia menyatakan mereka memilih calon yang jujur dan amanah sebagai wakil mereka. Parti politik yang memperjuangkan isu kemanusiaan (ketelusan, keadilan, hak asasi manusia dan anti rasuah) menjadi pilihan utama mereka dan berpendapat parti politik tidak boleh menyentuh isu peribadi semasa berkempen. Hasil kajian dalam aspek pendapat politik belia menunjukkan bahawa 71.0 peratus di kalangan mereka (belia) menyokong peranan kerajaan dalam memantapkan agenda pembangunan belia negara dan 66.1 peratus menyatakan gagasan “1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” disokong, dihayati dan dimanifestasikan oleh belia. Dari aspek pentadbiran awam pula, 82.3 peratus responden menyatakan Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) untuk wakil rakyat dan Menteri adalah baik dan mempengaruhi sokongan rakyat terhadap kerajaan dan pembaharuan yang dilakukan oleh kepimpinan Perdana Menteri dalam menerajui pembangunan negara terus mendapat sokongan belia (73.9 peratus) dan 74.2 peratus responden menyatakan bahawa kepimpinan negara perlu dikekalkan kerana telah menunjukkan prestasi yang amat baik. Merujuk kepada parti politik yang akan diundi pada pilihan raya umum akan datang, 67.8 peratus responden menyatakan akan mengundi BN berdasarkan transformasi dan pembaharuan yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri.

Kata kunci: Belia, Akses Maklumat, Pemilihan Calon, Pendapat Politik, Indeks Petunjuk Prestasi

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH