PROFIL DAN GAYA HIDUP PEROKOK WANITA BERKERJA DI LEMBAH KELANG

Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti latar belakang, pola aktiviti serta faktor-faktor yang mendorong wanita berkerjaya untuk merokok serta faktor yang menghalang mereka daripada berhenti merokok. Kajian yang dilakukan dengan menggunakan kaedah survei ini melibatkan 300 responden di Lembah Klang yang dipilih secara pensampelan bertujuan dan teknik ’snowballing’. Hasil kajian menunjukkan bahawa gaya hidup yang tidak bertunjangkan nilai agama serta bersifat hedonistik dilihat sebagai punca utama wanita merokok. Kajian juga menunjukkan perasaan ingin mencuba yang tinggi (56.7%) disertai (44.7%) perasaan inginkan keseronokan menyebabkan mereka merokok. Mereka juga sukar berhenti atas faktor kawan (56%) dan ketagihan (41.3%). Hampir 50% berpandangan bahawa produktiviti dan tumpuan di tempat kerja akan menurun apabila tidak merokok menyebabkan mereka sukar untuk berhenti merokok. Kesimpulannya, wanita yang bekerja memerlukan sokongan sosial yang bersifat holistik bagi memastikan mereka terus kekal produktif dan positif dalam melaksanakan tugas di pejabat di samping mengamalkan gaya hidup sihat tanpa rokok.

Kata Kunci: Wanita Berkerjaya, Merokok, Gaya Hidup, Hedonistik, Keseronokan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH