FENOMENA PENGULANGAN PENAGIHAN DADAH DALAM KALANGAN BANDUAN BELIA DI PENJARA PULAU PINANG

Kajian berfokus kepada permasalahan, faktor penyumbang serta atribusi sosial berkaitan pengulangan penagihan dadah dalam kalangan banduan belia Melayu di Penjara Pulau Pinang. Responden kajian merupakan banduan belia berbangsa Melayu yang sedang menjalani hukuman penjara di Penjara Pulau Pinang dan pernah mengalami pengulangan penagihan dadah. Kajian yang dilaksanakan ini akan cuba mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan responden kembali mengambil dadah semula setelah mengikuti program pemulihan di Penjara Pulau Pinang. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Seramai 10 orang belia yang merupakan banduan di Penjara Pulau Pinang dan berumur antara 21 tahun sehingga 40 tahun telah terlibat dalam kajian ini. Penemuan kajian ini mendapati antara faktor-faktor penyebab responden kembali mengambil dadah adalah ingatan responden pada dadah masih lagi kuat, hati tidak kuat untuk melawan keinginan terhadap dadah, belum wujud keinginan untuk berhenti dari mengambil dadah, sikap dan stigma masyarakat yang memandang negatif, ketiadaan pekerjaan dan wang untuk menampung kehidupan dan kembali bergaul dengan rakan-rakan yang masih lagi mengambil dadah. Cadangan program dan cadangan kajian akan datang dikemukakan berdasarkan kepada hasil penemuan dan analisis transkrip temu bual dengan responden belia penagih berulang.

Kata Kunci: Belia, Pengulangan Penagihan Dadah, Banduan, Kerja Sosial, Atribut Psiko logical

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH