FENOMENA MAT REMPIT: CABARAN DAN PELUANG KEPADA PENGISIAN GAGASAN 1 MALAYSIA

Makalah ini menerokai fenomena rempit dengan menjawab beberapa persoalan berkaitan iaitu; 1) Siapakah Belia Rempit? dan 2) Apakah makna menjadi Belia Rempit? Persoalan tentang fenomena ini kemudiannya dibincangkan dalam konteks Gagasan 1Malaysia. Bagaimana fenomena rempit ini dilihat sebagai cabaran dan peluang kepada pengisian Gagasan 1Malaysia? Dengan menggunakan pendekatan kajian kes fenomenalogi, penerokaan empirikal ini menganalisis fenomena rempit dari perspektif pembangunan belia bagi mentransformasikannya daripada satu cabaran kepada satu peluang untuk 1Malaysia.

Kata Kunci: Belia ‘Rempit’, Sub-Budaya Belia, Pembangunan Belia, Gagasan 1Malaysia

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH