PERANAN BELIAWANIS SEBAGAI MODAL INSAN MEMENUHI GAGASAN 1 MALAYSIA

Makalah ini membicarakan tentang peranan beliawanis sebagai modal insan yang memenuhi gagasan 1Malaysia. Beliawanis menjadi aset bernilai kepada negara dan menjadi harapan nusa bangsa menuju kemajuan selaras dengan gagasan 1Malaysia. Berdasarkan penelitian, pengkaji mendapati bahawa beliawanis memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik dan sosial. Dalam bidang pendidikan, didapati 68% beliawanis terlibat dalam sektor pendidikan seperti sebagai pelajar atau guru. Dalam bidang politik, beliawanis telah bertanding menjadi ahli DUN atau Parlimen sehingga layak menjadi Menteri atau Timbalan Menteri. Dalam bidang sosial, beliawanis memainkan peranan penting dalam persatuan atau NGO. Justeru, sumbangan beliawanis sebagai modal insan dalam memajukan negara perlu diteliti dan dihargai.

Kata Kunci: Beliawanis, Institusi, Kesaksamaan, Kualiti Diri, Modal Insan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH