PERANAN DAN CABARAN MAHASISWA MELESTARIKAN GAGASAN 1 MALAYSIA

Perpaduan dan integrasi nasional merupakan agenda utama kerajaan Malaysia terutama pemimpin negara sehingga hari ini. Pelbagai slogan, moto dan cogan kata serta program telah dianjurkan bertujuan mengeratkan perpaduan dan hubungan antara kaum melalui pelbagai dasar yang direncana. Rakyat Malaysia wajar memainkan peranan aktif dan positif sebagai ejen dalam mengurangkan konflik antara kaum di satu pihak dan meningkatkan perpaduan negara di satu pihak lain. Negara kita, Malaysia amat bertuah kerana memiliki kekayaan pelbagai budaya, agama dan bahasa. Gagasan 1Malaysia anjuran Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak memberi perhatian kepada “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Apakah belia terutama mahasiswa Malaysia memahami amanat Perdana Menteri? Apakah peranan dan cabaran yang perlu diberikan perhatian oleh golongan belia terutama mahasiswa dalam usaha mereka melestarikan gagasan murni ini? Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan peranan mahasiswa dan cabaran yang bakal ditempuhi dalam melestarikan Gagasan 1Malaysia.

Kata Kunci: Perpaduan, Integrasi, Belia, Mahasiswa, 1Malaysia

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH